Κraft Paints
Περίπτερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Kraft Paints S.A.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ

• Σχεδιασμός και Κατασκευή
   Εκθεσιακού Περιπτέρου
   Kraft Paints στην έκθεση
   "Οικοδομή".

• Σχεδιασμός και Κατασκευή
   Εκθεσιακού Περιπτέρου
   Kraft Paints στην έκθεση
   "Ιnfacoma".