Κostopoulos
Kalamata

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κωστόπουλος-Kαλαμάτα
ΕΡΓΑΣΙΕΣ

• Branding.
• Σχεδιασμός έντυπου υλικού.