Κατώγι & Στροφιλιά
Περίπτερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Kατώγι & Στροφιλιά Α.Ε.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ

• Σχεδιασμός και Κατασκευή Περιπτέρου
  στην έκθεση "Δετροπ".

• Σχεδιασμός και Κατασκευή Περιπτέρου
  στο "Οινόραμα".