Καπνιστό Χέλι
Γείτονας

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Β. Γείτονας & Σια ε.ε.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ

• Βranding.
• Καπνιστό Χέλι Γείτονα
   Σχεδιασμός Συσκευασίας.
• Καπνιστή Πέστροφα Γείτονα
   Σχεδιασμός Συσκευασίας.
• Σχεδιασμός Εντύπου.
• Σχεδιασμός Website.