Δουζένης
Ελαιόλαδα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α. Δουζένης & Σια Ο.Ε.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ

• Σχεδιασμός Λογοτύπου.
• Σχεδιασμός Συσκευασιών Ελαιολάδου-Θεώνη.
• Σχεδιασμός Συσκευασιών Ελαιολάδου-Ταύγετος.